4| de autostep

Kan er een mobiel apparaat worden ontwikkeld dat de traploopbeweging simuleert?

Mensen die beperkt zijn moeten bewegen. Dat is belangrijk voor de doorbloeding en ook voor een goed dag- en nachtritme. Omdat veel cliënten voor beweging en activering vaak afhankelijk zijn van ondersteuning van buitenaf, bewegen zij vaak minder dan wenselijk is. Om daar een oplossing voor te vinden is de ‘Autostep’ ontwikkeld. De Autostep maakt het mogelijk om mensen die niet in staat zijn om zelfstandig hun benen te bewegen, toch te laten bewegen. Verder kan hij worden ingezet bij spasticiteit (ontspanning door inspanning) en bij langdurige passiviteit of reumatische klachten om spieren en gewrichten soepel te houden.

Hoe kwam de Autostep tot stand?

Het begint met een fysiotherapeut van Siza die zich de vraag stelt of er geen betaalbaar en mobiel apparaat kan worden ontwikkeld die een traploopbeweging simuleert. Twee studentes van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) doen een haalbaarheidsstudie waarbij gebruikers en de zorgmedewerkers nauw worden betrokken. Daarna bouwt het engineeringsbureau CCC Projects & Engineering een aantal prototypes. Deze worden door Siza en een andere zorgaanbieder getest bij zowel kinderen als volwassenen. Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een marktklaar product waarbij de aanbevelingen vanuit de testen worden meegenomen. De bedoeling is dat De Autostep in 2016 op de markt komt.
autostep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *