voor wie

Mensen met een beperking hebben recht op de beste zorg en ondersteuning die er is. Tegelijkertijd wil niemand afhankelijk zijn van anderen. Iedereen wil zijn eigen keuzes maken in zijn leven. Leven met een beperking vraagt soms om een andere inrichting van het leven, met de wens om een eigen leven te kunnen leiden.

Het Fieldlab gehandicaptenzorg streeft ernaar mensen met een beperking te ondersteunen met technologie. Nieuwe slimme hulpmiddelen stellen mensen met een beperking in staat om meer regie te voeren over hun eigen leven. Het maakt hen minder afhankelijk van zorg en zorgt voor een betere kwaliteit van leven.

Fieldlab gehandicaptenzorg stimuleert de ontwikkeling van oplossingen voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Fieldlab gehandicaptenzorg verbindt cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers met ondernemers en kennisinstellingen om samen nieuwe technieken te onderzoeken en te ontwikkelen.

Momenteel wordt voornamelijk gewerkt aan ontwikkeltrajecten op het gebied van: robotica, domotica, serious gaming en eHealth.