wat bieden wij

Het Fieldlab Gehandicaptenzorg verbindt en ondersteunt partijen om slimme (technologische) oplossingen voor mensen met een beperking te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarde is dat die oplossingen goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Het resultaat van de dienstverlening van het Fieldlab is dat de innovaties effectiever worden en sneller hun weg in de markt vinden.

Het Fieldlab biedt voor elk wat wils:

  • Bij cliëntvragen zoekt het Fieldlab naar een ondernemer die een geschikte oplossing kan ontwikkelen.
  • De ondernemer krijgt toegang tot gestructureerde klantfeedback, zodat de oplossing uiteindelijk goed aansluit bij de gebruiker.
  • Ondernemers krijgen steun bij de ontwikkeling, zodat het product goed doordacht uitgewerkt wordt.
  • De ondernemer of zorgorganisatie krijgt ondersteuning bij de validatie van de vinding, door goede protocollen en juist ontwikkelde testen en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Producten en plannen worden voorafgaand aan deelname aan het Fieldlab Gehandicaptenzorg voorgelegd aan cliënten, zorgprofessionals, onderzoekers en specialistische adviseurs. Dit zal tijdens de verdere deelname aan en begeleiding door het Fieldlab Gehandicaptenzorg ook nog regelmatig gedaan worden.

Criteria waar in ieder geval naar gekeken wordt is of het product, of de dienst, voldoende aansluit bij de behoefte van de gebruikers en wat de uiteindelijke kansen in de markt zijn.

Wil je als ondernemer met ons in contact komen over jouw idee of prototype, dan kun je contact opnemen.

Als een idee als kansrijk wordt bestempeld, dan maakt het Fieldlab Gehandicaptenzorg heldere afspraken met de ondernemer over de samenwerking.