advies

Het beste advies is het advies van de uiteindelijke (beoogde) gebruiker. Als de gebruiker de kans krijgt het product bij te schaven, is de kans op succes veel groter. Daarom organiseert het Fieldlab Gehandicaptenzorg gevraagd en ongevraagd advies van en door cliënten, door middel van bijvoorbeeld het Cliëntenpanel.

Succesvol een nieuw product ontwikkelen én op de markt brengen is een complex traject. Daarom heeft het Fieldlab Gehandicaptenzorg specialisten op onder andere het gebied van (industrial) design, marketing, sales, financiën, juridische zaken en techniek, aan zich weten te binden. Deze specialisten ondersteunen en adviseren ondernemers binnen het netwerk van Fieldlab Gehandicaptenzorg. Het Fieldlab bespreekt met de ondernemer welke ondersteuning nodig is om tot succes te komen en begeleidt vervolgens het traject met bijvoorbeeld het vinden van subsidie, de verdere ontwikkeling van het product en bij marktopschaling.

Tot slot is een aantal kennisinstellingen, zoals de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), het AMC en het RadboudUMC betrokken. De lectoren en professoren van deze organisaties hebben zitting in de Programmaraad. Zij adviseren over welke vorm van onderzoek het beste past en over het opstellen van goede protocollen.