onderzoek

Het belangrijkste doel van het doen van onderzoek is aantonen dat iets werkt zoals het bedacht is. Om dat aan te kunnen tonen, is het belangrijk om te beschikken over een goede testgroep  om het onderzoek bij uit te voeren. Het Fieldlab Gehandicaptenzorg biedt die mogelijkheid. Met een groep geselecteerde cliënten wordt de betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek groter.

Het onderzoek kan uiteenlopen van een eenvoudige test van een week met twee tot drie cliënten, tot een grootschalig wetenschappelijk onderzoek met enkele tientallen tot honderden cliënten. Toegepast en wetenschappelijk onderzoek kunnen ook ingezet worden om de doelmatigheid van een product ná markttoetreding te toetsen. Afhankelijk van de fase waarin het product zit, wordt in samenspraak met de ondernemer doelgroep, grootte en duur van het test- of onderzoekstraject gekozen.

Het Fieldlab Gehandicaptenzorg is verantwoordelijk om de juiste kandidaten te vinden, en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van een goed protocol. Daarmee beschikt de ondernemer na het onderzoek over bruikbare onderzoeksresultaten. Deze kunnen ingezet worden bij doorontwikkeling van het product, of ter onderbouwing van de validatie.