Cliënten en of -vertegenwoordigers: vernieuwing

Cliënten zijn nauw betrokken bij de innovaties die samen worden ontwikkeld. Het Fieldlab Gehandicaptenzorg brengt samen met cliënten hun behoeften in kaart en begeleidt het testen van nieuwe concepten met cliënten. Alleen met inbreng van cliënten kunnen oplossingen ontwikkeld worden die goed bruikbaar zijn in de praktijk. Alles met als doel dat mensen met een beperking meer invloed hebben op hun manier van leven en minder afhankelijk worden van zorg.

Het Fieldlab Gehandicaptenzorg richt zich in eerste instantie op mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).