ondernemers: uitvinden, onderzoeken en groeien

Het Fieldlab Gehandicaptenzorg ondersteunt ondernemers en bedrijven bij de ontwikkeling van innovaties en bij het organiseren van klantfeedback. Hierdoor wordt de kans op een marktwaardig product groter. Door samen te werken in het netwerk gaan meer deuren open en wordt schaalgrootte gemaakt. Het Fieldlab Gehandicaptenzorg biedt ondernemers de mogelijkheid om – in samenwerking – versneld innovaties op maat naar de markt te brengen, waarbij de ontwikkelaar eigenaar van zijn vinding blijft. De ondernemer kan bij het Fieldlab terecht voor onderzoek en advies. Ook kan het Fieldlab Gehandicaptenzorg hulp bieden bij het vinden van funding via Health Valley, Oost NV, Provincies en gemeenten.