kennisinstellingen ondersteunen bij onderzoek

Om een product marktwaardig en opgeschaald te krijgen is onderzoek nodig. Niet alleen wetenschappelijk, maar juist ook toegepast onderzoek, samen met de uiteindelijke gebruiker. Kennisinstellingen, waaronder de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys en Radboud Universiteit, ondersteunen Fieldlab gehandicaptenzorg met het opstellen van onderzoeks- en testprotocollen, inhoudelijke toetsing en het organiseren en uitvoeren van onderzoek. Hierbij worden studenten van diverse faculteiten, lectoraten en met verschillende specialismen ingezet. Studenten krijgen de gelegenheid om in het Fieldlab kennis op te bouwen over technologie in de zorg en doen onderzoekservaring op door mee te werken aan test- en onderzoekstrajecten.

De HAN heeft een regisserende rol en is voor het Fieldlab Gehandicaptenzorg een zeer belangrijke kennispartner. Zij zijn met een aantal lectoren vertegenwoordigd in de Programmaraad.

Vanuit de zorgorganisaties zijn ook kenniscirkels EMB en NAH van Siza, K&E centrum Philadelphia  en Advisium van ’s Heeren Loo betrokken bij het Fieldlab, voor de inbreng van vakkennis en expertise.