zorgorganisaties: samenwerken in het belang van cliënten

De aangesloten zorgpartijen Siza, ’s Heeren Loo en Philadelphia zijn de initiatiefnemers. Zij zijn ervan overtuigd dat door samenwerking meer goede en slimme oplossingen beschikbaar komen voor mensen met een beperking. Zij werken intensief samen om het Fieldlab goed te organiseren. Dit wil niet zeggen dat andere zorgorganisaties niet meewerken. Ook andere zorgorganisaties kunnen bij het Fieldlab Gehandicaptenzorg aankloppen als zij ondersteuning nodig hebben.

In een onderzoekstraject met cliënten kan het bovendien voorkomen dat het Fieldlab Gehandicaptenzorg bij andere zorgorganisaties aanklopt om voldoende en de juiste cliënten te betrekken. Met een grotere groep cliënten wordt de betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek groter.

De bundeling van krachten van de zorgorganisaties stelt het Fieldlab Gehandicaptenzorg in staat in gesprek te gaan met zorgverzekeraars en de overheid om waar nodig de weg te effenen en vrij te maken.