bestuursraad

De Bestuursraad dient als klankbord voor het Dagelijks Bestuur en houdt daarnaast ook toezicht op het Fieldlab Gehandicaptenzorg en haar strategie en doelstellingen.

Daarnaast ondersteunen zij in het effenen van de innovatieweg in de beleids- en zorgverzekeringswereld.

Bestuursraad

De bestuurders van de drie initiatiefnemende zorgorganisaties vormen samen de Bestuursraad. vlnr: de heer K. Erends (’s Heeren Loo) de heer R. Hoogma (Siza), mevrouw G. Prins (Philadelphia).