cliëntenpanel

Het Cliëntenpanel is het belangrijkste orgaan binnen het Fieldlab Gehandicaptenzorg. Zonder cliënten geen innovatie. Het panel geeft aan of iets bruikbaar is of niet. Ze zijn op twee manieren betrokken bij het Fieldlab Gehandicaptenzorg. Ten eerste wordt elke innovatie bij het panel getoetst op bruikbaarheid. Ten tweede wordt het panel gevraagd of zij nog uitdagingen zien waar slimme (technologische) oplossingen een uitkomst kunnen bieden.