dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van het Fieldlab Gehandicaptenzorg vertaalt het advies van het Cliëntenpanel, de Programmaraad en de Innovatieraad door naar de strategische speerpunten en stelt samen met het Fieldlabbureau de planning op.

xenia

Geert Bos

Directeur Intensieve Zorg
Stichting Philadelphia Zorg

suzanne

Marjolein Knaap

Manager Zorg
’s Heeren Loo

linde

Jorrit Ebben

Manager Business
Development Siza