programmaraad

De Programmaraad heeft grofweg twee taken. Ten eerste adviseert ze het Dagelijks Bestuur over de zorginhoudelijke richting die het Fieldlab Gehandicaptenzorg zou moeten gaan. Welke problematiek valt in het veld op waar technologie, of een andere slimme oplossing, een antwoord op zou moeten zijn?

Ten tweede ziet zij toe op de kwaliteit van de onderzoekstrajecten. Goed onderzoek draagt bij aan het succes van het product of de dienst.

Om die twee taken goed te vervullen is de Programmaraad samengesteld met inhoudelijk specialisten van de betrokken zorgorganisaties op het gebied van EMB (mensen met een ernstig meervoudige beperking) en NAH (mensen met niet aangeboren hersenletsel) en lectoren en professoren die met hen de kwaliteit van toegepast en wetenschappelijk onderzoek kunnen borgen.